Ingeniør

Hos plusArkitekter kan vi lave en komplet løsning med arkitekt og ingeniør arbejde, som udføres under samme tag. Således behøver I ikke have mere end en kontaktperson, som så sørger for at arkitektarbejde og ingeniørarbejde følges tæt, og I som bygherre er sikre på den bedste løsning til den bedste pris.

Energi-rigtig projektering er en selvfølge, men ved at arkitekt- og ingeniør arbejder tæt sammen bliver slutresultatet bedst.

Fordele:
En kontaktperson
Sammenspillet mellem arkitekt og ingeniør giver et bedre slutresultat, med bedre totaløkonomi

Teknisk rådgivning udføres inden for flere områder, at nævne kan vores ingeniører laver energirammeberegning, varmetabsberegning, statiske beregninger, energimærkning, tilstandsrapport, byggesagkyndig vurderinger, konstruktioner, installationer, lyd-, energiberegninger og brandforhold.

Arkitektarbejde og ingeniørarbejde behøves ikke være lavet af plusArkitekter, vi påtager os også gerne opgaven, hvis arkitekt eller ingeniør arbejdet er udført af 3 mand. Så friheden er stor.

Fra drømme til indflytning
plusArkitekter er en nyttig medspiller i alle projektets faser, fra den overordnede idé over bygherrerådgivning til den senere detailprojektering og projektopfølgning.

Priser