Priser

For at få den korrekte pris på netop jeres projekt foreslår vi at der afholdes et uforpligtigende møde, hvor jeres behov afdækkes, nedenfor er nogle eksempler:

Arkitektarbejde

Opstartsmøde
Et godt samarbejde starter med dialog og forståelse for ønsker og behov, et opstartsmøde på tegnestuen forløber typisk med følgende emner:

I fremlægger jeres dømme og tanker.
Vi vurderer professionelt hvilke faser plusArkitekter kan være behjælpelig med.
Vi grovskitserer behov/ønsker/muligheder udfra en økonomisk helhedsvurdering.

plusArkitekter fremsender skriftligt uforpligtigende tilbud på arbejdet opdelt i faser.
Tilbuddet er opdelt i faser, så I ikke fra starten behøver tilvælge alle faser.

Samlet pris GRATIS og uforpligtigende.

Bestil møde

Skitseforslag

Skitseforslag til enfamiliehus / sommerhus, om- og eller tilbygning indeholder typisk:

Situationsplan
Grundplan
Principsnit
Facader
Myndigheds analyse
Lokalplanskrav indarbejdes, eller kommunerammeplan

Ring for møde hvor vi sammen fastsætter behov og fast pris.

Mulighed for tilvalg f. eks. virkelighedstro perspektiv.

Se eksempel

Myndighedsprojekt

Myndighedsprojekt til enfamiliehus / sommerhus, om- og eller tilbygning indeholder typisk:

Situationsplan
Grundplan
Snit
Facader
Princip spærplan
Beskrivelse af konstruktionsvalg og løsninger
Myndigheds krav vurderes
Lokalplanskrav indarbejdes

Ring for møde hvor vi sammen fastsætter behov og fast pris.

Udvidet Myndighedsprojekt

Myndighedsprojekt til enfamiliehus / sommerhus, om og eller tilbygning indeholder typisk:

Situationsplan
Grundplan
Snit
Facader
Beskrivelse af konstruktionsvalg og løsninger.
Myndigheds krav vurderes.
Lokalplanskrav indarbejdes
Princip elplan
Princip vvsplan
Fundamentsplan
Spærplan

Denne løsning giver jer god mulighed for og indhente priser i hovedentreprise, og er typisk udbudsform ved om-og tilbygning. Udbudsformen bruges også ved opførelse af enfamiliehus og sommerhus, men prisen må forventes og være lidt højere, end ved udbud i flere entrepriser, altså til forskellige faggrupper, se hovedprojekt.

Ring for møde hvor vi sammen fastsætter behov og fast pris.

Hovedprojekt

Hoved/udbudsprojekt til enfamiliehus / sommerhus, om og eller tilbygning indeholder typisk:

Situationsplan
Grundplan
Snit
Facader
Beskrivelse af konstruktionsvalg og løsninger.
Myndigheds krav vurderes.
Lokalplanskrav indarbejdes
Princip elplan
Princip vvsplan
Fundamentsplan
Spærplan
Detaljer.

Ved denne løsning er der skrevet en del mere om hvilke faggruppe der skal udføre en bestemt del af byggeriet, tegningerne er meget mere deltalieret.

Ring for møde hvor vi sammen fastsætter behov og fast pris.

Ingeniørarbejde

For indhentelse af byggetilladelse til enfamiliehus kræves der en energirammeberegning, denne kan vores ingeniør være behjælpelig med.

Ring for møde hvor hvor vi sammen fastsætter behov og fast pris.

Ved kompliceret opgaver er bistand af ingeniør nødvendigt, og flere gange er en vurdering af det statiske system en god ide, så man sikkert kommer i mål med sine drømme. Vores ingeniør arbejder tæt sammen med arkitekterne, hvilket gør de anvendte bygningsprincipper økonomisk mest fordelagtige uden det går ud over arkitekturen der er lagt i skitsefasen.

Ring for møde hvor hvor vi sammen fastsætter behov og fast pris.

Ingeniørarbejde 3. mands projekt.

Vi laver ingeniørarbejde af projekter udarbejdet af 3. mand, priserne startes som nævnt i Ingeniørarbejde.