Projektering

Myndighedsprojekt
Jeres ønsker, som vores arkitekt har skitseret, skal endeligt myndighedsgodkendes.

En proces der kræver forståelse for myndighedskrav, gældende lovgivning og ikke mindst god dansk byggeskik. Vores projekterende arkitekt vil overfører tankerne i skitserne til tegninger der fortælles i et teknisk sprog.

Vores byggerådgiver er altid opdateret på nyeste krav og billigste fremgangsmåde, her er der selvfølgelig fokus på kvalitet og bæredygtige fremgangsmetoder.

Vores bygningssagkyndige rådgivere udarbejder dokumenterne til myndighedsbehandlingen, så I trygt kan vente på det endelige startskud fra myndighederne.

Udvidet myndighedsprojekt
Her laves myndighedsprojektet mere detaljeret, og giver derfor mulighed for at indhendte priser i en hovedentreprise.

Hovedprojekt
Et hovedprojekt udarbejdes af vores bygningssagkyndige rådgivere udfra et myndighedsprojekt. Når kommunen har givet grønt lys, kan der udarbejdes arbejdstegninger og detaljer. I flere tilfælde laves den sideløbende med myndighedsbehandlingen, så alle priser er på plads til modtagelsen af byggetilladelsen.

Et hovedprojekt skal være entydigt og fuldstændigt, så der ikke hersker tvivl om, hvordan byggeprojektet skal være, det er selvfølgelig også gældende for et myndighedsprojekt, i hovedprojektet er alt mere detaljeret.

Hvor meget der skal tegnes og skrives til hovedprojektet, afhænger af byggeprojektets størrelse og kompleksitet. Jo større og mere kompliceret byggeriet er, jo mere tid og arbejde skal der lægges i hovedprojektet.

Et hovedprojekt udarbejdes når der indhentes priser i fagentreprise, altså når der indhentes priser fra hvert fag, støbning, mure, tømrer, vvs, el osv.

Byggeprisen bliver lavere, men der er også flere spekulationer, da spørgsmålet om hvem der leverer et emne tit kan bringes på banen, men her kan vores bygningssagkyndige rådgivere hjælpe jer trygt gennem fasen.

Hvilken fremgangsmåde bør der vælges?

Valget af fremgangsmåde er helt afhængig af projektet, og skal vurderes i hvert tilfælde, her er det vigtigt at få rådgivning og sparring af en arkitekt eller bygningssagkyndig. Allerede ved skitseforslaget kan vores arkitekt føre jer mod den rigtige løsning. Fordele og ulemper skal drøftes grundigt, mavefornemmelse og hvor i landet skal der bygges spiller også ind. Spørgsmålene er mange, men lad os sammen på et møde lægge en plan for jeres drømme.

I er altid velkommen til at kontakte os.

Priser

Se skitseforslag

Bestil uforpligtigende og gratis møde