Skitseforslag

Skitseforslaget danner grundlaget for det videre forløb, her er en arkitekt en vigtig medspiller.

Et skitseforslag tager udgangspunkt i det indledende opstartsmøde med vores arkitekt, hvor vi sammen har snakket om jeres ønsker og krav.

Jeres tanker og drømme kommer ned på papir, bliver visualiseret! Skitseforslaget skal samle jeres tanker, krav og funktioner til projektet, så projektets overordnede æstetiske og funktionelle rammer er på plads fra start. Krav fra myndighederne, lokalplaner osv. indarbejdes allerede nu.

Fasen udføres i tæt samarbejde mellem bygherre og arkitekt, så det er jeres tanker der kommer i centrum, men med arkitektens ”streg”.

Der kan laves virklighedstro visualiseringer af projektet.
se referencer/skitser

I skitsefasen vil vi lægge stor vægt på de økonomiske rammer vi sammen har opsat, så projektet ikke løber af sporet.

plusArkitekter er jeres sparringspartner, vi vil bistå jer gennem forløbet indtil det endelige design er fastlagt og godkendt af jer.

Ikke mindst kan et skitseforslag bruges til præsentation overfor jeres økonomiske partner, banker og kreditforening, samt i forbindelse med forhåndsdialoger med kommunen.

Priser

Se skitseforslag

Kontakt os