Thomas Andersen
Indehaver
Beskikket byggesagkyndig

Thomas har mange års erfaring med byggeri og totalrådgivning, og besidder det store overblik igennem faserne af et byggeri fra ide til aflevering til slutbrugeren. Med sine mere end 25 års erfaring i byggebranchen som henholdsvis tegnestueindehaver, projektleder, tegnestuechef samt beskikket byggesagkyndig, har Thomas stor indsigt i holdbare og kvalitetsstemplede løsninger.

Tlf.: 27 74 44 10
E-Mail: ta@plusarkitekter.dk

Lasse Christensen
Arkitekt, Cand. Polyt. Arch.
Certificeret Brandrådgiver BK2
DGNB Konsulent
Tegnestuechef

Lasse har det arkitektoniske ansvar på tegnestuen, samtidig står Lasse for den overordnet styring af tegnestuen, Lasse kender vigtigheden af samarbejde de forskellige fag imellem, så tegnestuens mange forskellige kompetencer inddrages i alle projekter. Lasse indgår samtidig i tegnestuens kreative team og med flair for integreret design, er han i stand til at skabe arkitektur med et balanceret forhold mellem funktion, æstetik og teknik.

Tlf.: 60 60 76 80
E-Mail: lc@plusarkitekter.dk

Lasse Agerholm Nielsen
Bygningskonstruktør m.a.k.
Arbejdsmiljø koordinater

Lasse er uddannet tømrer og bygningskonstruktør og har det overordnet ansvar for at sikre vores valgte konstruktioner er gode gennemtænkte bygbare løsninger i alle vores mange projekter. Lasse har med sin erfaring et stort indblik i projekteringen og varetager bl.a. tegnestuens IKT samt arbejdsmiljø.

Tlf.: 28 86 24 40
E-Mail: ln@plusarkitekter.dk

Matthias Heftholm
Bygningskonstruktør m.a.k.

Matthias er uddannet tømrer og bygningskonstruktør, og varetager tegnestuens projekteringsopgaver. Matthias har med sin erfaring et stort indblik i projekteringen og varetager bl.a. tegnestuens livscyklusberegninger og den frivillige bæredygtighedsklasse. Matthias har samtidig ansvaret for vidensdeling blandt tegnestuens medarbejdere, så vi sikre alle faggrupper er opdateret på nyeste viden.

Tlf.: 61 10 69 13
E-Mail: sb@plusarkitekter.dk

Mads Pedersen
Bygningskonstruktør Praktikant

Mads er som en del af sin uddannelse til bygningskonstruktør i praktik hos plusArkitekter. Han assisterer tegnestuens projekteringsopgaver.

Tlf.: 61 10 69 13
E-Mail: ep@plusarkitekter.dk

Mette Pedersen
Administration

Mette varetager plusArkitekters administrative opgaver.

Tlf.: 27 74 44 10
E-Mail: mail@plusarkitekter.dk