BIM / IKT

plusArkitekter har stor erfaring med BIM og IKT metoden til at digitalisere byggeprocessen, hvor vi altid er opdateret med nyeste viden. plusArkitekter har fuldt implementeret brugen af Autodesk Revit, hvor alle projekter er objektorienteret. Programmet gør det muligt at veksle arbejdsgangen mellem 2D og 3D. På denne måde opleves der store fordele:

  • Vi højner kommunikationen mellem de involverede parter, da informationsniveauet er højt
  • Formidlingen af information er på alle niveau af byggestadiet
  • En effektivisering af arbejdsgangen, der også er teamwork orienteret
  • Optimerer projektstyringen
  • Mulighed for løbende kvalitetssikring, hvilket giver færre fejl under projekteringen 

Oven i optimeringen af arbejdsprocessen giver det mulighed for at følge projekterne i rummelige afbildninger.  Revit er med til at højne den arkitektoniske kvalitet. Tegnestuen bruger ligeledes Revit til at arbejde med BIM. Ved brug af BIM kan man udnytte den information som er i modellen ved at lave mængdeudtræk og simuleringer af:

  • Bygningens energiforbrug
  • Beregninger af priser
  • Planlægning af udførelse
  • Drift- og vedligeholdelsessystemer 

3D teknologien sikrer et overblik, som optimerer kvalitetssikringen igennem alle byggeriets faser. Vi gør det muligt at samle digitale fagmodeller fra de forskellige aktører, hvorved byggeriet kvalitetssikres i en digital prototype. Derved minimeres fejl, som ellers først ville blive fundet på byggepladsen. 

Vi skitserer og projekterer alle projekterne i 3D. Ved hjælp af 3D modellerne bliver kommunikationen mellem alle parter styrket, og det giver et bedre visuelt billede af projektet, hvor der skabes et større overblik over designet, konstruktionerne og produktionsstyringen. På denne måde sikrer vi høj kvalitet, hvor vi kan imødegå kravene i forhold til BIM og IKT. Med målet om at etablere et velfungerende samarbejde til alle aktører, skal der udarbejdes en IKT-aftale, som skal danne et grundlag og et solidt fundament, hvor filer, navngivning mm. Skal håndteres – et regelsæt mellem aktørerne.