Certificeret brandrådgivning 

Det er essentielt, at der implementeres de korrekte forholdsregler ift. brand. Der findes mange krav for at sikre en lovgivningsmæssig brandsikret bygning, hvilket plusArkitekter kan være behjælpelig med. Vi yder sikker brandrådgivning til Brandklasse 2 (BK2), hvor vi udarbejder brandstrategirapporter, herunder flugtvejsplaner og brandtekniske tegninger samt sørger for brandteknisk dokumentation og indsendelse til myndighederne. plusArkitekter følger bygningsreglement, hvor vi som certificeret brandrådgiver kommenterer de brandtekniske forhold til ethvert projekt. Det er en fordel at den brandtekniske rådgivning indgår i projekteringsfasen, idet de brandtekniske forhold kan implementeres tidligt i projektet.

Kontakt os for mere brandteknisk rådgivning i forhold til jeres projekt.