Projektering

Myndighedsprojekt
Jeres ønsker, som vores arkitekt har skitseret, skal endeligt myndighedsgodkendes.

Det er en proces, der kræver forståelse for myndighedskrav, gældende lovgivning og ikke mindst god dansk byggeskik. Vores projekterende arkitekt vil overføre tankerne i skitserne til tegninger der fortælles i et teknisk sprog.

Vores byggerådgiver er altid opdateret på de nyeste krav og billigste fremgangsmåde, hvor der naturligt er fokus på kvalitet og bæredygtige fremgangsmetoder.

Vores bygningssagkyndige rådgivere udarbejder dokumenterne til myndighedsbehandlingen, så I trygt kan vente på det endelige startskud fra myndighederne.

Myndighedsprojekt indeholder typisk, arkitektdel:

 • Situationsplan
 • Grundplan
 • Principsnit
 • Facader
 • Beskrivelse af konstruktionsvalg og løsninger
 • Myndigheds krav vurderes
 • Lokalplanskrav indarbejdes

Udvidet myndighedsprojekt
Her laves myndighedsprojektet mere detaljeret, og giver derfor mulighed for at indhente priser i en hovedentreprise.

Ved udvidet myndighedsprojekt er ovenstående punkter ligeledes gældende, dog mere detaljeret hvor der typisk her vil tilføjes:

 • Detaljeret snit med tekst

Denne løsning giver jer god mulighed for og indhente priser i hovedentreprise.

Udbudsprojekt
Et udbudsprojekt udarbejdes af vores bygningssagkyndige rådgivere ud fra et myndighedsprojekt. Så snart kommunen har givet grønt lys, kan der udarbejdes udbudstegninger og detaljer. I flere tilfælde laves den sideløbende med myndighedsbehandlingen, så alle priser er på plads til modtagelsen af byggetilladelsen.

Et udbudsprojekt skal være entydigt og fuldstændigt, så der ikke hersker tvivl om, hvordan byggeprojektet skal være. Dette er også gældende for et myndighedsprojekt, hvorimod udbudsprojektet er mere detaljeret.

Hvor meget der skal tegnes og skrives til udbudsprojektet, afhænger af byggeprojektets størrelse og kompleksitet. Jo større og mere kompliceret byggeriet er, desto mere tid og arbejde skal der lægges i hovedprojektet.

Udbudsprojekt indeholder typisk, arkitektdel:

 • Situationsplan
 • Grundplan
 • Snit
 • Facader
 • Beskrivelse af konstruktionsvalg og løsninger.
 • Fællesbetingelser
 • Princip elplan
 • Delplaner
 • Detaljer

Hvilken fremgangsmåde bør der vælges?
Valget af fremgangsmåde afhænger af projektet og skal vurderes i hvert tilfælde. Her er det vigtigt at få rådgivning og sparring af en arkitekt eller bygningssagkyndig. Allerede ved skitseforslaget kan vores arkitekt føre jer mod den rigtige løsning. Fordele og ulemper skal drøftes grundigt, mavefornemmelse og hvor i landet skal der bygges spiller også en rolle. Spørgsmålene er mange, men lad os sammen på et møde lægge en plan for jeres drømme.

I er altid velkomne til at kontakte os.