Skitseforslag

Skitseforslaget danner grundlaget for det videre forløb, hvor vores arkitekt er en vigtig medspiller.

Et skitseforslag tager udgangspunkt i det indledende opstartsmøde med vores arkitekt, hvor vi prøver at koble bygherres ønsker og behov til konteksten, således der opstår en interaktion mellem byggeriet og de omkringliggende omgivelser.

Jeres tanker og drømme kommer ned på papir og bliver visualiseret. Skitseforslaget skal samle jeres tanker, krav og funktioner til projektet, så projektets overordnede æstetiske og funktionelle rammer er på plads fra start. Krav fra myndighederne, lokalplaner osv. indarbejdes allerede nu.

Fasen udføres i tæt samarbejde mellem bygherre og arkitekt, så jeres tanker kommer i centrum, men med arkitektens ”streg”.

plusArkitekter er jeres sparringspartner, og vi vil bistå jer gennem forløbet indtil det endelige design er fastlagt og godkendt af jer.

Ikke mindst kan et skitseforslag bruges til præsentation overfor jeres økonomiske partner, banker og kreditforening samt i forbindelse med forhåndsdialoger med kommunen.

Skitseforslag indeholder typisk:

  • Situationsplan
  • Grundplan
  • Principsnit
  • Facader
  • 3D Visualisering
  • Myndigheds analyse
  • Lokalplan eller kommunerammeplan indarbejdes

Opstartsmøde

Et godt samarbejde starter med dialog og forståelse for ønsker og behov. Opstartsmødet på tegnestuen forløber typisk med følgende emner:

  • I fremlægger jeres drømme og tanker.
  • Vi grovskitserer behov/ønsker/muligheder ud fra en helhedsvurdering.

Kontakt os på +45 27 74 44 10 eller mail@plusarkitekter.dk  for et opstartsmøde, hvor vi sammen lægger en strategi for jeres drømme samt ser hinanden an og laver brainstorm på jeres tanker og drømme.