Nyheder // På denne side vil du altid være opdateret omkring de seneste nyheder hos plusArkitekter. Du er også velkommen til at følge vores Facebook-side.

Nyheder // sep 2022 // Byggeriet er i fuld gang, og der er afholdt rejsegilde på villa ved fjorden. Villaen bliver opført med vægelementer fra Rockzero og ventilationsvinduer der skal være med til at minimere energiforbruget.

Nyheder // aug 2022 // plusArkitekter er udpeget som rådgiver sammen med Kuben Management for udarbejdelse af helhedsplan samt totalentrepriseudbud for FællesBos afdeling 107 Porshøj i Herning, hvor 21 boligblokke med 441 boliger skal totalrenoveres med tilhørende fællesarealer. Byggeriet har store kuldebroer og flere bygningsdele er udført utidssvarende. Boligernes indretning optimeres til nutidens krav og ønsker med tilhørende nye altaner og installationer vil blive udskiftet. Yderligere etableres der elevatorer og tilgængelighedsboliger i 1/3 af boligerne. Udover renoveringen af alle lejlighederne har der været stor fokus brugerinddragelse gennem møder og workshops, hvor tanker og ønsker er blevet delt. Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

Nyheder // apr 2022 // plusArkitekter er blevet valgt som arkitektrådgivere af AaK Bygninger, Aalborg Kommune, igennem hele renoveringsprocessen af Vejgaard Bibliotek.

Nyheder // mar 2022 // Projektet på Jernbanegade består af erhvervslokaler samt 12 udlejningsboliger. På etagebyggeriet har der været fokus på fællesskab, hvor der samtidig er plads til privatliv.

Nyheder // feb 2022 // Logistik- og produktionsvirksomheden i USA rummer ca. 40.000 m² inkl. kontor og personalefaciliteter. . Vi indgår i et samarbejde med et lokalt rådgivningsfirma i forbindelse med opførelsen af bygningen.

Nyheder // jan 2022 // Rådgivning er plusArkitekters kernekompetence, hvorfor vi har projekteret på 10 renoveringer for Aak Bygninger, Aalborg Kommune. Håndværkerne har været i fuldt sving på renoveringerne som bl.a. har omfattet tagrenoveringer, vinduesudskiftninger, facaderenoveringer samt komplet indvendige renoveringer m.m.

Nyheder // apr 2021 // Sommerhuset åbner sig op mod syd/vest både indretnings- og materialemæssigt. De lyse lodrette trælister interagerer med udearealerne og står i kontrast til den mørke vandrette træbeklædning, der danner rygraden/basen af sommerhuset. Kombineret med anodiseret alu-elementer fremstår sommerhuset enkelt trods kontrastfyldt i omgivelserne i Blokhus.

Nyheder // mar 2021 // I det åbne landskab ud mod fjorden følger det traditionelle længehus i tegl fjordens forløb. Fra længehuset indrammes fjorden med dybe vinduesnicher, hvor solen og udsigten kan nydes fra.

Det traditionelle længehus gennembrydes af den karakteristiske mørke box, som definerer bygningens orientering og med sin volumen markerer bygningen i landskabet. Box’en byder gæster velkommen med facadedør med trælister, hvorefter box’en åbnes op imod syd og fjorden, hvor land, fjord og himmel smelter sammen i en heldhed.

Nyheder // mar 2021 // Håndværkerne er i fuld gang på byggeriet af dobbelthuset i centrum  af Frejlev. Boligerne på 130m² med egen have og carport samt skur opføres i mørk teglsten med alu-farvede vinduer.

Nyheder // feb 2021 // Skitseforslaget viser hvordan den nye indgang står tydeligt frem i dens formsprog og materialer. Dens vinkel placering på den eksisterende bygning guider ankomne mod den. Den træbeklædte facade er en kontrast der blødgør den massive grå bygning bag.

Indgangspartiet er åbent, hvor den elegante trappe forbinder de to etager står som en skulptur i rummet.

Nyheder // feb 2021 // Klitterne ved Vesterhavet danner ramme om sommerhuset af trælister. De 2 parallelle bygningskroppe karakteriserer sommerhuset og sammenkobles med en lav midterbygning, som bevæger sig ud i klitlandskabet og definerer indgangen. Sommerhuset omfavner og åbner sig op imod gårdmiljøet med wellness faciliteter og med den fritliggende sauna som den sidste afgrænsende del af udemiljøet.

Nyheder // jan 2021 // plusArkitekter har modtaget Arkitekturprisen for sommerhuse i Jammerbugt Kommune, hvor dommerkomiteen begrundede præmieringen med:

“Huset hører til i kanten af Blokhus by, hvor er er aktivitet og mennesker gennem det meste af året. Her mødes klitlandskab og parcelhuskvarter. Huset ligger hævet over vejniveauet, og har samtidig en fin og uforstyrret terrasse, der på enkel vis omkranses af bygninger. Husets enkle ydre taler omgivelsernes enkle sprog, mens interiøret er fuldt af oplevelser og overraskelser.”

Nyheder // jan 2021 // Vi har forestået projektering og udbud for Nørresundby Boligselskab af renoveringen af Rømers Have i Nørresundby. Den ca. 4000m² etageejendom renoveres med fokus på at bevare det eksisterende udtryk.

Nyheder // jan 2021  // Vi har fået ny hjemmeside. Har I brug for, at vi hjælper jer sikkert igennem jeres næste byggeprojekt? Så kontakt os endelig, vi glæder os til at hjælpe jer.